ระบบการค้าโลกจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

by:
Tags :
Category :News

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากว่า 7 ใน 10 ของนักธุรกิจมีความมั่นใจว่าระบบการค้าโลกจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในระยะยาวตามข้อค้นพบล่าสุดของ Bloomberg จากการสำรวจทั่วโลกว่า “เศรษฐกิจยุคใหม่” 20 ตลาด การศึกษาเมื่อวันจันทร์พบว่าท่ามกลางความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่าพวกเขาเชื่อ

ว่าจะมีการค้าขายทั่วโลกมากขึ้นในระยะเวลาห้าปี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพิ่งเตือนว่าความขัดแย้งทางการค้าจะช่วยลดการคาดการณ์การเติบโตของโลกในปีนี้จากร้อยละ 3.9 เป็นร้อยละ 3.7 ในเดือนกันยายนปีพ. ศ. 2561 บลูมเบิร์กได้ทำการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระดับกลางถึงระดับสูงใน 2,000 แห่งทั่ว 20 ประเทศในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่เพื่อวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสความท้าทายความกังวลและความคาดหวังในอนาคตในขณะที่การเพิ่มขึ้น ในประเทศ “เศรษฐกิจใหม่”